Đơn Vị Trực Thuộc

Văn phòng Tổng công ty TECCO : số 65 P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.
 
Chi nhánh Tổng Công ty Tecco tại Thái Nguyên
Chi nhánh Tổng Công ty Tecco tại Thanh Hóa
Chi nhánh Tổng Công ty Tecco tại Nghệ An
Chi nhánh Tổng Công ty Tecco tại Trà Vinh
Các Công ty Thành viên:
+ Công ty CP Tecco Sài Gòn
+ Công ty CP Tecco Hà Nội
+ Công ty CP Tecco Miền Trung
+ Công ty CP Tecco Hà Tĩnh
+ Công ty Cp Phát Triển Đô Thị Vinh (VinhLand)
+ Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Dịch Vụ Bất Động Sản (TECCO REALS)
+ Công ty CP Tư vấn Đầu tư Tín Minh
+ Công ty TNHH 1 TV Hoàng Anh (Khách sạn Hoa Phượng Đỏ)
+ Công ty CP Dịch vụ Địa ốc TECCO
+ Công ty CP Du Lịch Sắc Việt
+ Công ty CP Thủy Điện Đakpri
+ Công ty CP Đầu Tư Nam An Bình
+ Công ty TNHH Xây Lắp Phương Nam
+ Công ty CP Tecco Miền Nam
 
Các Công ty liên doanh, góp vốn:
+ Công ty TECCO – CIENCO 4
+ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa
+ Công ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng và Đô Thị Dầu Khí (PETROLAND)
+ Công ty cổ phần xây lắp Công nghiệp
+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển y tế Nam Việt
+ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
+ Công ty CP Điện Ảnh 12/9
+ Công ty CP Du lịch Quốc tế Hòn Dấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *